Lämpötilakuvaajat

Lämpötilan historiatiedot

Päivittäinen korkein, matalin ja keskiarvo

Koska ylläolevat historiakuvaajat menettävät tarkkuutta ajan myötä, alla oleviin kuvaajiin on kerätty päivittäinen mitattu korkein, matalin sekä koko vuorokauden keskiarvolämpötila.

Maksimiarvot

Vuosittaiset korkeimmat ja matalimmat lämpötilat ovat nähtävissä alla pylväsdiagrammeina.

Lämpötilakuvaajat

Viimeiset 24 h

Kuvaaja esittää lämpötilan kehittymisen viimeisimmän 24 tunnin aikana. Kuvaajassa on esitetty positiiviset lämpötilat punaisella ja negatiiviset sinisellä värillä. Taustalla näkyy myös harmaalla viimeisen 24 - 48 tunnin välillä (käytännössä eilisen) lämpötilahistoria, vastaten kysymykseen "mikä oli lämpötila eilen tähän aikaan?". Musta suora viiva on trendiviiva.

Viimeiset 7 vrk

Kuvaaja esittää lämpötilan kehittymisen viimeisimmän 7 vuorokauden aikana. Kuvaajassa on esitetty positiiviset lämpötilat punaisella ja negatiiviset sinisellä värillä. Musta suora viiva on trendiviiva. Huomaa, että mittaustarkkuus kärsii tarkasteltaessa yli 24 h kuvaajia.

Viimeiset 30 vrk

Kuvaaja esittää lämpötilan kehittymisen viimeisimmän 30 vuorokauden aikana. Kuvaajassa on esitetty positiiviset lämpötilat punaisella ja negatiiviset sinisellä värillä. Musta suora viiva on trendiviiva. Huomaa, että mittaustarkkuus kärsii tarkasteltaessa yli 24 h kuvaajia.

Viimeiset 6 kk

Kuvaaja esittää lämpötilan kehittymisen viimeisimmän kuuden kuukauden aikana. Kuvaajassa ei ole trendiviivaa. Huomaa, että mittaustarkkuus kärsii tarkasteltaessa yli 24 h kuvaajia - puolen vuoden kuvaajassa korkein ja matalin lämpötila eivät enää ole niin selvästi nähtävissä.

Viimeinen vuosi

Kuvaaja esittää lämpötilan kehittymisen viimeisimmän vuoden* aikana. Kuvaajassa ei ole värikoodausta eikä trendiviivaa. Huomaa, että mittaustarkkuus kärsii tarkasteltaessa yli 24 h kuvaajia - vuoden kuvaajassa korkein ja matalin lämpötila eivät enää ole selvästi nähtävissä.

Viimeiset 2 vuotta

Kuvaaja esittää lämpötilan kehittymisen viimeisimmän kahden vuoden* aikana. Kuvaajassa ei ole värikoodausta eikä trendiviivaa. Huomaa, että mittaustarkkuus kärsii tarkasteltaessa yli 24 h kuvaajia - kahden vuoden kuvaajassa korkein ja matalin lämpötila eivät enää ole selvästi nähtävissä.

Päivittäisen korkeimman, matalimman sekä keskiarvolämpötilan kehitys

Seuraavissa kolmessa kuvaajassa on seuraavat merkinnät:
  • Punainen: päivittäinen hetkittäinen korkein mitattu lämpötila-arvo
  • Musta: päivittäinen keskimääräinen lämpötila 24h tunnin ajalta
  • Sininen: päivittäinen hetkittäinen matalin mitattu lämpötila-arvo

Koko mittaushistoria 13.5.2015 alkaen.

2022

Vuoden 2022 kuvaaja.

2021

Vuoden 2021 kuvaaja.

2020

Vuoden 2020 kuvaaja.

2019

Vuoden 2019 kuvaaja.

2018

Vuoden 2018 kuvaaja.

2017

Vuoden 2017 kuvaaja.

2016

Vuoden 2016 kuvaaja.

2015

Vuoden 2015 kuvaaja 13.5.2015 alkaen.

Vuoden korkein lämpötila

Vuoden korkein mitattu lämpötila. Diagrammissa päivämäärä sekä lämpötila vuosikohtaisesti.

Vuoden korkein keskiarvolämpötila

Korkein vuorokauden (24 h) keskiarvolämpötila vuosikohtaisesti.

Vuoden matalin lämpotila

Vuoden matalin mitattu lämpötila. Huom. 2015 jätetty pylväsdiagrammeista pois, koska mittaukset aloitettiin vasta 13.5.2015.

Vuoden matalin keskiarvolämpötila

Matalin päiväkohtainen keskiarvolämpötila vuositasolla. Huom. 2015 jätetty pylväsdiagrammeista pois, koska mittaukset aloitettiin vasta 13.5.2015.